Yengeç Burcu

Yengeç Burcu hümanisttir. Felsefesi “önce insan”dır. Ondaki sükunet ve dinginlik hiçbir burçta yoktur. Yengeç burçları duygusal ve romantiktir. Bununla birlikte duygularını kolay ele vermez. Karşısındaki insanı hayatına alabilmesi için güven duyması ve enine boyuna tanıması gerekir. Yengeçler ürkek ve çekingen tavırlar sergiler. Ortamlarda geri planda kalmayı tercih ederler. Kişileri ve olayları gözlemleyerek değerlendirirler. Harekete geçmeden önce günlerce düşünürler.

Yengeç Burcu kırmaz, kırılmaktan ise hiç hoşlanmaz. Sert ve kaba insanlarla iletişim kurmakta zorlanır. İnsancıl yapısı onu saygı ve sevgi çerçevesinde davranmaya yöneltir. Çok duygusal olduğu için duygusal ortamlardan ve anlardan hoşlanmayan yengeç insanının asıl endişesi, duygularını kolay kolay gün yüzüne çıkaramayışıdır. Hiç kimseyi dışlamaz, küçümsemez ve aşağılamaz. Kendi hayatına saygılı olunmasını istediği ölçüde başkalarının hayatına da saygı duyar.

Yengeç Burcu Özellikleri arasında ailesine olan düşkünlüğü en belirginidir. Onlar için evcimen diyebiliriz. Nereye giderlerse gitsinler dünyada en mutlu oldukları yer evleridir. Yengeç burçları özellikleri itibariyle salaştır. İnsan görünümünden çok, insan ruhuna önem verir. Görüntüsüyle etkilemek yerine davranışları ve tutumuyla etkilemeyi tercih eder.

Yengeç Burcu Özellikleri bakımından aynı zamanda; realist, vefalı, gizemli, mistik, içten, fanatik, kabiliyetli, profesyonel, iş bitirici, arzulu, seksi, bazen dengesiz, kendinden emin, biraz dik kafalı ve etkileyicidir.